Col·laboracions

Innovació a l’aula: garantir-la i donar-li sentit

Albert Lacruz Bassols, pedagog, amic d’Edu21

Les novetats metodològiques en l’educació són infinites. Sovint en llegim de noves. Totes summament atractives, totes més o menys raonades; totes aporten, segons aquell qui les presenta, excel·lents resultats.

llegir més

Innovació educativa i interdisciplinarietat

Marc Gijón, mestre i secretari d'Edu21

Durant un llarg període hem identificat com a institucions innovadores aquelles que introduïen les tecnologies a les aules. A poc a poc, però, hem anat deslligant tecnologia d’innovació educativa, donat que diferents experiències han deixat palès que

llegir més

Les línies que segueix el currículum català

Jaume Sarramona

El passat mes d’agost l’Oficina Internacional d’Educació de la UNESCO amb seu a Ginebra publicà un informe titulat: “El currículum en els debats i en les reformes educatives en l’horitzó del 2030. Per una agenda curricular del segle XXI” on s’

llegir més

Addicció a les tecnologies i rendiment escolar

Francesc Xavier Moreno Oliver (Doctor en psicologia, pedagog i amicEdu21 )

La importància de les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) es fa cada vegada més evident en els diferents àmbits educatius, amb els seus avantatges i inconvenients.

llegir més

L’aula de formació continuada: un espai d’aprenentatge d’idiomes

Ester Busquets i Anna Matavacas, tècniques de l'Aula de Formació Continuada

L’Aula de Formació Continuada és un espai d’aprenentatge d’idiomes gratuït que depèn de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vic. És oberta al públic set hores al dia i durant aquest horari s’hi pot assistir lliurement. No hi ha un període d’in

llegir més

Vull seguir estudiant, però no em deixen

Francesc Xavier Moreno Oliver, professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona

L’educació és un dret fonamental garantit per la Constitució i per l’art. 21 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. El capítol I de la Llei d’Educació reitera de nou aquest dret, també ho fa la Llei d’Educació estatal. Però a mesura que es van concre

llegir més

Per un sistema educatiu propi i sobirà

Marc Gijón, mestre i secretari d'Edu21

Sigui quin sigui el desenllaç del procés ja endegat, s'apropen hores decisives per a tots nosaltres i per a Catalunya. Amb tota seguretat, aquest serà recordat com un punt d'inflexió en la nostra història com a poble. Tindrem al nostre abast, segons

llegir més

Família i desenvolupament positiu dels fills adolescents

Marc Antoni Adell (Universitat de València, col·laborador d'Edu21)

Els investigadors semblen coincidir en considerar el benestar psicològic dels subjectes –dels adolescents, en el nostre cas–, com l’element vertebrador de l’equilibri de la personalitat i base imprescindible en el desenvolupament positiu del s

llegir més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25