Col·laboracions

Més d’un docent a l’aula?

Joan Carles Folia Torres i Albert Lacruz Bassols, col·laborador d'Edu21 (ÚTIL (Assessorament, docència, projectes).)

Fem una ullada a qualsevol acte educatiu / formatiu del nostre voltant. Atansem- nos-hi i mirem pel forat de la porta. Quants docents hi veiem? Un o més d’un? No cal resposta: és massa òbvia.

llegir més

De l’educació

Josep Lluís Rodríguez i Bosch, filòsof, professor de pedagogia a la UAB i col·laborador d’Edu21

Les paraules sempre parlen. Ara bé, no tothom sap escoltar-les. Una manera senzilla d'encetar aquesta sensibilitat rau en l'obertura etimològica. A saber: conèixer aquell primer senyal del qual arrenca qualsevol mot. Avui, després d'uns mesos de curs

llegir més

Què és més?

Marc Gijón, mestre de Primària i col·laborador d’Edu21

L’ésser humà és inquiet per naturalesa. Sempre busca noves respostes enfront les adversitats i desitja superar-se a si mateix. Si l’home sempre "vol anar a més" caldrà que ens preguntem "què és més" per a nosaltres i, alhora, què ens podem permetre c

llegir més

Al voltant de les competències

Jaume Sarramona, catedràtic emèrit de Pedagogia de la UAB

El concepte de competències ha entrat en tots els nivells del sistema educatiu. És un concepte potent pel que fa a les seves possibilitats de desenvolupament i que suposa un important revulsiu respecte al tipus d’aprenentatge que tradicionalment ha e

llegir més

Tinguem dades i gestionarem millor

Albert Lacruz Bassols, coordinador d'ÚTIL i col·laborador d'Edu21

Quan es tracta d’escoles i equips directius, no estem acostumats a parlar d’indicadors de gestió. Sembla talment com si aquestes paraules hagin de ser, només, per a empreses productives. Llàstima: perdem una gran oportunitat de gestionar millor les e

llegir més

Geoinformació: educant l’usuari del futur

Jordi Corbera, doctor en Ciències Físiques i col·laborador d'Edu21

S’estima que aproximadament més del 80% de la informació que la societat gestiona i utilitza en l’actualitat té una component geogràfica, o dit d’una altre manera, no ens resulta útil sense saber-ne les coordenades a les que aquesta informació resta

llegir més

Desenvolupar la reflexivitat docent

Diversos autors

Practicareflexiva.pro és el primer grup professional a la xarxa reservat a persones expertes en el desenvolupament professional de docents a través de metodologies formatives basades en la reflexió.

llegir més

Ens assemblem a Suècia?

Marc Gijón, mestre de Primària i col·laborador d’Edu21

Actualment, i a primera vista, podem concloure que no. El grau de descentralització de Suècia pot deixar-nos perplexos i pensar que som un país molt centralitzat o amb certa deslocalització del poder central, tant a efectes de gestió com en la defini

llegir més

El futur dels estudis de Pedagogia a la universitat

Jaume Sarramona, catedràtic emèrit de Pedagogia a la UAB

Els estudis universitaris de Pedagogia han tingut una història plena de dificultats i de controvèrsies, entre altres raons perquè han estat en molts períodes allunyats de la mateixa formació dels docents dels diferents nivells del sistema educatiu, l

llegir més

Educació visible, eficient i d’èxit. L’escola intel·ligent.

Miquel Àngel Comas, col·laborador d’Edu21 i professor de la Facultat d’Educació (UIC)

La creació de sistemes educatius competencials, que responen a polítiques estratègiques i a la necessitat de crear un segell propi i comú amb una clara visió de futur de compromís i de qualitat, afavoreix la construcció, promoció i consolidació de ce

llegir més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24