Col·laboracions

El fracàs de l’educació comprensiva?

Jaume Sarramona, catedràtic emèrit de Pedagogia a la UAB

La proposta d’una educació bàsica comprensiva (tots els alumnes en una mateixa aula al llarg de tota l’escolarització obligatòria) va tenir des del primer moment tants defensors com detractors, aquests darrers especialment en el nivell secundari. El

llegir més

Benestar acadèmic

Marc Antoni Adell, Universitat de València, col·laborador d’Edu21

En referir-se als rendiments acadèmics de l'alumnat, hom considera prioritàriament –quan no exclusivament– les notes, les qualificacions. Les notes, però, no són tot el rendiment. Hi ha altres dimensions o components dels rendiments. Altrament

llegir més

Els avis com a educadors

Jaume Sarramona, catedràtic emèrit de Pedagogia de la UAB

El departament d’Ensenyament ha endegat una campanya per a sensibilitzar les famílies vers la col·laboració amb les escoles. En aquesta campanya es diu que els pares poden entrar al web del departament on hi trobaran informacions que els ajudaran al

llegir més

Més d’un docent a l’aula?

Joan Carles Folia Torres i Albert Lacruz Bassols, col·laborador d'Edu21 (ÚTIL (Assessorament, docència, projectes).)

Fem una ullada a qualsevol acte educatiu / formatiu del nostre voltant. Atansem- nos-hi i mirem pel forat de la porta. Quants docents hi veiem? Un o més d’un? No cal resposta: és massa òbvia.

llegir més

De l’educació

Josep Lluís Rodríguez i Bosch, filòsof, professor de pedagogia a la UAB i col·laborador d’Edu21

Les paraules sempre parlen. Ara bé, no tothom sap escoltar-les. Una manera senzilla d'encetar aquesta sensibilitat rau en l'obertura etimològica. A saber: conèixer aquell primer senyal del qual arrenca qualsevol mot. Avui, després d'uns mesos de curs

llegir més

Què és més?

Marc Gijón, mestre de Primària i col·laborador d’Edu21

L’ésser humà és inquiet per naturalesa. Sempre busca noves respostes enfront les adversitats i desitja superar-se a si mateix. Si l’home sempre "vol anar a més" caldrà que ens preguntem "què és més" per a nosaltres i, alhora, què ens podem permetre c

llegir més

Al voltant de les competències

Jaume Sarramona, catedràtic emèrit de Pedagogia de la UAB

El concepte de competències ha entrat en tots els nivells del sistema educatiu. És un concepte potent pel que fa a les seves possibilitats de desenvolupament i que suposa un important revulsiu respecte al tipus d’aprenentatge que tradicionalment ha e

llegir més

Tinguem dades i gestionarem millor

Albert Lacruz Bassols, coordinador d'ÚTIL i col·laborador d'Edu21

Quan es tracta d’escoles i equips directius, no estem acostumats a parlar d’indicadors de gestió. Sembla talment com si aquestes paraules hagin de ser, només, per a empreses productives. Llàstima: perdem una gran oportunitat de gestionar millor les e

llegir més

Geoinformació: educant l’usuari del futur

Jordi Corbera, doctor en Ciències Físiques i col·laborador d'Edu21

S’estima que aproximadament més del 80% de la informació que la societat gestiona i utilitza en l’actualitat té una component geogràfica, o dit d’una altre manera, no ens resulta útil sense saber-ne les coordenades a les que aquesta informació resta

llegir més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25