Col·laboracions

Vers una societat més educadora

Mireia Civis, professora FPCEE Blanquerna i col·laboradora d'Edu21

En un article publicat en el butlletí 4 d’Edu21, Jordi Longás ens deia que “ens hem de convèncer que l’educació és cosa de tots” i aquesta idea em sembla fonamental si volem que l’educació al país f

llegir més

Els principals reptes de la recerca educativa a Catalunya

Jaume Sarramona, Catedràtic emèrit de pedagogia de la UAB

Si es vol conèixer la situació actual de la recerca pedagògica a Catalunya, cal recórrer d’entrada a uns estudis ja realitzats al respecte i que donen una visió força ajustada del què ha estat aquesta recerca en els darrers vint anys: el Llibre Blanc

llegir més

Prevenció i escola: una inversió d’avui i un estalvi pel futur

Dr. Francesc Xavier Moreno, col·laborador d'Edu21

En unes reflexions anteriors abordàrem la temàtica dels problemes de conducta que presentaven alguns alumnes en els centres escolars i afirmàvem que hi havia solució. En aquest sentit, ara és el moment d’esbossar possibles propostes per resoldre la p

llegir més

Educació i escola, reptes pendents

Jordi Longàs, pedagog, professor FPCEE Blanquerna

La situació de l’escola, i per extensió de l’educació, a l’inici del segle XXI –que diuen marca l’entrada en l’era del coneixement- bé pot resumir-se com de desconcert. I no és suficient recórrer a la velocitat dels canvis socials o a la irrupció de

llegir més

Carta d’acomiadament per als nens i nenes de quart

Elena Bigas (Mestra del CEIP El Sagrer)

L'autora, tutora d'un curs de quart de primària, comparteix amb nosaltres la carta d'acomiadament que va llegir als seus alumnes el darrer dia de curs, on s'adreça a tots ells d'una manera emotiva i sincera.

llegir més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19