Col·laboracions

Imatge i prestigi de la professió docent (i II)

Jaume Sarramona, Catedràtic emèrit de Pedagogia de la UAB

Existeix una opinió generalitzada que la formació del professorat no es troba al nivell de les exigències que avui té la professió docent, i això tant respecte al curriculum formatiu com a la seva durada, vinculació amb la pràctica o criteris per acc

llegir més

Els principis del mètode vivencial en l’aprenentatge del català com a llengua d’ús per a l’alumnat nouvingut (I)

Antoni Pascual i Ventosa, llicenciat en filologia anglesa; Xavier Ureta i Buixeda, pedagog i col·laborador d'Edu21

La massiva incorporació d’alumnat procedent de l’estranger als nostres centres és un fet. Tant és així que si comparem els objectius, l’entorn, les metodologies i les dinàmiques de les nostres escoles actuals amb les de fa només deu anys enrere, no t

llegir més

La innecessària obsessió de tenir un cos perfecte

Joan Davía Matas, mestre, CEIP Joan Miró.

Als darrers anys han anat sorgint diversos trastorns relacionats amb la pròpia imatge corporal, apareixent en menor edat, presents a major edat i afectant cada vegada més, no només les dones, sinó també els homes. Parlem de malalties com l’anorèxia,

llegir més

Imatge i prestigi de la professió docent (I)

Jaume Sarramona, catedràtic emèrit de Pedagogia de la UAB

L'educació és una tasca complexa, duta a terme sobre persones, per la qual cosa la figura dels professionals cobra major rellevància, en comparació amb un altre tipus d'activitat realitzada mitjançant processos mecanitzats, posem per cas.

llegir més

Recuperant valors

Mireia Civís i Zaragoza, professora FPCEE Blanquerna i col·laboradora d'Edu21

Darrerament, i amb motiu de l’estesa crisi financera i econòmica, es parla molt de recuperar valors. Es parla de com cal ajustar-se al moment actual tot fent presents valors força en desús.

llegir més

El binomi família-escola

Francesc Xavier Moreno Oliver, col·laborador d’Edu21

L’educació integral del nostres fills ve determinada per tres contextos diferenciats: la família, l’entorn social de relació i l’escola. La qualitat d’aquests contextos influenciarà de manera significativa en l’esmentat procés educatiu.

llegir més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24