Col·laboracions

I ara ens sobrepassa la formació professional

Jaume Sarramona, catedràtic emèrit de Pedagogia de la UAB

Aquest curs hi ha hagut un creixement significatiu de la demanda de formació professional, en especial en algunes branques on sembla que hi ha més possibilitats de trobar feina. És una sorpresa? No hauria de ser-ho si hagués una planificació mitjanam

llegir més

Educació, formació i recerca: motor estratègic de la Unió Europea

Núria Aris, vicedegana de la Facultat d’Educació (UIC) i Miquel Àngel Comas, professor de la Facultat d’Educació (UIC) i col·laborador d'Edu21

L’educació, la formació i la recerca esdevenen eixos prioritaris en les polítiques estratègiques de la Unió Europea i responen a una necessitat de crear un segell propi i comú, amb una clara visió de futur, de compromís i de qualitat, fent que esdevi

llegir més

La manca de vocacions científico-tècniques

Jordi Serrano, director RRHH d’everis Catalunya i col·laborador d’Edu21

Immersos en l’actual crisi econòmica, una de les poques solucions al problema que aconsegueixen generar un important grau de consens, és la necessitat del famós “canvi de model productiu” que passaria per incloure el país en una competició d’alt valo

llegir més

Lideratge de centres educatius: una formació de qualitat (I)

Maite Górriz, professora de secundària i exdirectora de l’IES Priorat

Un estudi del mateix títol varem fonamentar-lo, d’una banda, en el nou concepte de direcció i autonomia escolars contemplat en la Llei d’Educació de Catalunya i, de l’altra, en diversos informes de l’OCDE que evidenciaven que un dels elements claus p

llegir més

Els ritmes temporals de les innovacions amb les TIC

Claudi Alsina, catedràtic de matemàtiques de la UPC

Les innovacions educatives necessiten d’uns ritmes pausats de desenvolupament. Ni les velocitats que poden convenir a l’administració ni el “dit i fet” són bones companyes de viatge per a què una innovació s’acabi, efectivament, implementant bé.

llegir més

Un curs que comença, una legislatura que s’acaba

Jaume Sarramona, catedràtic emèrit de Pedagogia de la UAB

Totes les legislatures tenen els seus punts forts i els seus punts foscos, com tota obra humana, és clar. Esgotada la present, és el moment d’analitzar en quina situació ens trobem en el terreny que ens ocupa, l’educatiu, perquè el pròxim govern segu

llegir més

L’educació més enllà de l’aula

Josep Oriol Pujol i Humet, director general de la Fundació Pere Tarrés

En aquesta legislatura s’ha fet un esforç significatiu de consens social amb la nova Llei d’Educació. Aquesta, tot i que molt oberta i que encara no ha provocat prou canvis, ha partit del reconeixement que el nivell formatiu mitjà a les nostres aules

llegir més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25