Col·laboracions

Lideratge de centres educatius: una formació de qualitat (I)

Maite Górriz, professora de secundària i exdirectora de l’IES Priorat

Un estudi del mateix títol varem fonamentar-lo, d’una banda, en el nou concepte de direcció i autonomia escolars contemplat en la Llei d’Educació de Catalunya i, de l’altra, en diversos informes de l’OCDE que evidenciaven que un dels elements claus p

llegir més

Els ritmes temporals de les innovacions amb les TIC

Claudi Alsina, catedràtic de matemàtiques de la UPC

Les innovacions educatives necessiten d’uns ritmes pausats de desenvolupament. Ni les velocitats que poden convenir a l’administració ni el “dit i fet” són bones companyes de viatge per a què una innovació s’acabi, efectivament, implementant bé.

llegir més

Un curs que comença, una legislatura que s’acaba

Jaume Sarramona, catedràtic emèrit de Pedagogia de la UAB

Totes les legislatures tenen els seus punts forts i els seus punts foscos, com tota obra humana, és clar. Esgotada la present, és el moment d’analitzar en quina situació ens trobem en el terreny que ens ocupa, l’educatiu, perquè el pròxim govern segu

llegir més

L’educació més enllà de l’aula

Josep Oriol Pujol i Humet, director general de la Fundació Pere Tarrés

En aquesta legislatura s’ha fet un esforç significatiu de consens social amb la nova Llei d’Educació. Aquesta, tot i que molt oberta i que encara no ha provocat prou canvis, ha partit del reconeixement que el nivell formatiu mitjà a les nostres aules

llegir més

L’avaluació del sistema educatiu

Jaume Sarramona, catedràtic emèrit de la UAB

Com és sabut, des del 1993 existeix a Catalunya l’anomenat Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, dins del Departament d’educació – aleshores Departament d’ensenyament– que ja recollia l’experiència d’un consell anterior d’avaluació per a

llegir més

Educació amb perspectives internacionals

Claudi Alsina, catedràtic de matemàtiques de la UPC

La gent del món educatiu tenim assumit que el procés educatiu ha de preparar avui per a viure en un lloc concret en un món global, en una Catalunya oberta arreu. Per aquest motiu, per exemple, l’aprenentatge de les diverses llengües i l’ús de les tec

llegir més

La web 2.0: cap a un nou concepte d’intimitat personal

Joan Davía i Matas, mestre

Cada vegada som més els que publiquem informació personal a Internet de forma pública: fotos al flickr, vivències en blocs/twitters, opinions en fòrums, vídeos, viatges, cançons... però, per a què ho fem? No ho fèiem abans i, en canvi,

llegir més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24