14 octubre 2009
Albert Lacruz Bassols, assessor empresarial i educatiu, pedagog i col·laborador d’Edu21

Directors de centre, lideratge i competències emocionals (i II)

A la primera part de l’article érem a punt d’arribar a una segona conclusió. És aquesta: tenint en compte els reptes que tindran els directors i els obstacles amb els quals es trobaran, està clar que necessitarem directors amb una alta capacitat de lideratge.
Directors líders

Com defineixo a un líder? Bàsicament així:

 • Una persona implicada en projectes i iniciatives.
 • Una persona amb il·lusió i empenta davant les dificultats.
 • Una persona amb capacitat d’adaptació al canvi.
 • Una persona conscient dels seus punts forts i dèbils.
 • Una persona que crea equips de treball motivats, units i autònoms, tot mostrant actituds com aquestes:
  • Captar els sentiments dels membres del seu equip i precupar-se'n.
  • Desenvolupar i fer créixer els membres del seu equip.
  • Ser permeable i adaptable a les seves idees.
  • Reconèixer-los la tasca ben feta i elogiar-los.
  • Censurar-los constructivament i sense personalitzar.
  • Comunicar-s'hi constantment i amb sinceritat.
  • Comprendre i gestionar les relacions internes dels grups.
  • Resoldre conflictes personals.
  • Crear un clima positiu.
  • Permetre que els membres assumeixin protagonisme i responsabilitats.
  • Cooperar en el seu aprenentatge.

Justament el que necessitaran els centres educatius per tal de poder afrontar els reptes que dèiem més amunt! Necessitem persones amb lideratge al capdavant de les escoles donat que el director és qui crea les condicions dins del centre perquè la feina dels professors tingui l'impacte desitjat.

 

Líders i intel·ligència emocional

Qui sap liderar i qui no? Ja fa força temps que, en el context d’un congrés sobre aquesta temàtica, vaig argumentar que un líder és, sobretot, una persona amb una elevada intel·ligència emocional. Sortosament, el plantejament va tenir una molt bona rebuda i vam arribar a l’acord que, en la formació de líders, les competències emocionals hi han de jugar un paper fonamental.

Permeteu-me que argumenti, de manera senzilla, aquesta relació. Habitualment diem (encara que és una classificació “artificial”, només per entendre’ns) que les competències d’una persona amb elevada intel·ligència emocional són:

 • Consciència de les emocions pròpies.
 • Consciència de les emocions dels altres (empatia).
 • Control de les emocions (autoregulació).
 • Gestió de les relacions personals.
 • Automotivació.

Si acceptem això, podrem fer fàcilment una relació entre allò que fa un líder i aquestes competències:

 Un líder és, per damunt de tot...

... que correspon a la següent COMPETÈNCIA EMOCIONAL

 


Una persona implicada en projectes i iniciatives.

AUTOMOTIVACIÓ


Una persona amb il·lusió i empenta davant les dificultats.

AUTOMOTIVACIÓ


Una persona amb capacitat d’adaptació al canvi.

AUTOREGULACIÓ / AUTOMOTIVACIÓ


Una persona conscient dels seus punts forts i dèbils.

CONSCIÈNCIA DE LES EMOCIONS PRÒPIES

 

 

 Un líder crea EQUIPS DE TREBALL...

...per fer-ho ha de tenir determinades ACTITUDS

... que correspon a la següent COMPETÈNCIA EMOCIONAL

 

 

 

 


MOTIVATS

 


Captar els sentiments dels membres i preocupar-se’n.

EMPATIA


Desenvolupar i fer créixer els membres.

EMPATIA


Ser permeable i adaptable a les idees dels membres.

CONTROL DE LES EMOCIONS


Reconèixer la tasca ben feta i elogiar.

GESTIÓ DE LES RELACIONS


Censurar constructivament i sense personalitzar.

GESTIÓ DE LES RELACIONS


Comunicar constantment i amb sinceritat.

GESTIÓ DE LES RELACIONS

 


UNITS

 


Comprendre i gestionar les relacions internes dels grups.

GESTIÓ DE LES RELACIONS


Resoldre conflictes personals.

GESTIÓ DE LES RELACIONS


Crear un clima positiu.

GESTIÓ DE LES RELACIONS

 


AUTÒNOMS

 


Permetre que els membres assumeixin protagonisme i
responsabilitats.

EMPATIA


Cooperar en l’aprenentatge dels membres.

GESTIÓ DE LES RELACIONS

 

 

Selecció i formació de directors

Per tant, la tercera conclusió és clara: la selecció de directors de centre, així com la seva formació inicial i continuada, ha de tenir en compte les actituds de lideratge i, concretament, les competències emocionals.
Com està la qüestió, actualment? Podríem fer una anàlisi llarga; deixeu-me, però, que la resumeixi en tres punts:

 • Pel que fa al procés de selecció, la legislació actual fa alguna proposta interessant. Entenguem-nos: que calgui presentar un projecte de direcció no assegura, per si mateix, cap competència emocional, però l’estructura que té aquest projecte (que demana al candidat a director que presenti objectius i estratègies per assolir-los, accions per implicar la comunitat educativa...) permet, una vegada el projecte està acabat, tenir una primera aproximació a la  seva capacitat de lideratge.
 • El programa de formació inicial per a directors del Departament no inclou, en el seu disseny, la paraula “lideratge” (a diferència del d’altres CCAA), però també és cert que alguns dels continguts pretenen donar resposta als reptes dels nous directors i en alguns blocs el lideratge hi és present. Com sempre que parlem de formació, el dubte recau en la utilitat d’un curs com aquest. Permet, una formació de 60 hores, feta en un entorn no laboral, formar líders? Seria interessant avançar en el coaching per a directors?
 • El programa de formació continuada sí que inclou, explícitament, diversos mòduls que tenen relació directe amb el lideratge i la intel·ligència emocional. Aquí plantejo la mateixa pregunta que per al programa de formació inicial.

Proposo que posem l’èmfasi en aquests processos de selecció i formació amb l’objectiu que tinguem, d’aquí a uns anys, una generació de directors amb altes competències emocionals i, per tant, amb capacitat per a liderar.