30 juny 2011
Diversos autors

Desenvolupar la reflexivitat docent

Practicareflexiva.pro és el primer grup professional a la xarxa reservat a persones expertes en el desenvolupament professional de docents a través de metodologies formatives basades en la reflexió.

Es tracta d’un tipus de domini a la xarxa poc habitual que porta el final pro per adreçar-se només a professionals. Creiem que és el primer que neix a Catalunya. Aquesta plataforma visible i activa, des de final de mes de maig de 2011, té per finalitat generar nou coneixement professional i seguir avançant de manera creativa en la formació de formadors, mitjançant la interacció i les sinergies entre els experts que s'incorporin al grup.

Les persones que impulsem aquesta nova plataforma virtual som professionals docents que compartim una mateixa visió tant del fet educatiu central (la interacció alumne-professor/a), com de la formació dels professionals docents. Hem posat en marxa aquesta plataforma justament perquè volem també compartir aquestes mateixes idees amb altres professionals docents d’arreu del món. Naixem aquí, a Catalunya amb una clara vocació i projecció Internacional ja formalitzada (Mèxic, Suïssa, Singapur, Panamà, Argentina, Costa Rica, Colòmbia, Xile, França, Holanda, Anglaterra, Alemanya, etc.). I, per descomptat, també amb la resta de l’estat.

Derivant del pensament reflexiu, l’aprenentatge i la formació professional docent (inicial o continuada) basada en la reflexió sistemàtica sobre la pràctica és una metodologia cada dia més present en diversos àmbits professionals, no solament en el camp docent. Però en el nostre àmbit és especialment important perquè s’ha revelat com una eina amb un gran potencial transformador de la pràctica i de millora de l’activitat professional. De fet, el que es busca al capdavall, és millorar qualitativament la intervenció docent i l’aprenentatge dels alumnes (siguin del nivell que siguin: infantil, primària, secundària, formació professional o universitat). La nostra hipòtesi de partida és que un professorat que millora contínuament la seva pràctica serà capaç de millorar també l’aprenentatge del seu alumnat.

Per això, els que impulsem aquesta plataforma tenim la pretensió (ambiciosa) que la nostra proposta pot ajudar a millorar també l’educació dels nostres països. Creiem, modestament, que la contribució de la pràctica reflexiva, tant en la formació inicial com en la permanent, pot ser un element important per augmentar la qualitat de l’educació dels nostres infants i joves.

Establert aquest punt d’arrencada, volem fer públic que ens agradaria compartir els objectius i les fites de millora amb totes aquelles persones que es puguin sentir atretes per la convicció que la formació del professorat és una peça clau en qualsevol sistema educatiu i que una millora d’aquesta formació és possible si va acompanyada del rigor metodològic que comporta la pràctica reflexiva. Per tant, ja advertim d’entrada que formar-se o aprendre d’acord amb els principis que postulem no és una activitat fàcil, per omplir l’expedient o simplement per donar una pàtina superficial a la formació del professorat. Aprendre noves formes professionals d’intervenir i de gestionar l’aula, trencar visions i estereotips sobre l’alumnat, canviar models mentals i transformar el pensament (sovint negatiu) del professorat sobre l’ensenyament i l’aprenentatge, no són tasques fàcils ni possibles de ser escomeses sense una notable voluntat i constància de canvi i una veritable dosi d’humilitat i ganes d’aprendre i millorar contínuament.

Per això, al mateix temps que fem explícita la nostra voluntat de donar a conèixer una metodologia que ja ha demostrat la seva capacitat transformadora, també som ben conscients que la formació dels professionals docents (com d’altres camps) no és una formació que es pugui enfocar ni amb receptes simplificadores ni amb grans teories allunyades de la pràctica quotidiana. Però, i aquest és el punt central i rellevant, no es pot fer sense el concurs dels mateixos professionals, que coneixen –si més no intuïtivament– què poden fer per trobar solucions als problemes que se’ls plantegen a l’aula cada dia.

Trobareu a l’espai de la plataforma fonaments teòrics, experiències, instrumentari, articles de divulgació i referències bibliogràfiques per ampliar la visió de la pràctica reflexiva. Però, sobretot, volem que hi trobeu un punt de trobada i d’intercanvi que us convida a aprendre, però també a aportar (reflexions, experiències, propostes teòriques i pràctiques), per tal de constituir plegats una veritable comunitat d’aprenentatge.

Aquest és el nostre objectiu final: constituir un embrió d’una gran comunitat d’aprenentatge professional que ajudi els docents (de tots nivells; experts i aprenents) a reflexionar i a millorar la seva pràctica quotidiana d’ensenyament i aprenentatge. I alhora els faci sentir acompanyats d’altres persones que també s’esforcen per a millorar la seva pràctica professional.

 


Àngel Alsina (professor de didàctica de les matemàtiques –UdG-); Joan Badia (professor de llengua catalana i literatura de secundària); Àngels Domingo (experta en pràctica reflexiva i col·laboradora d’Edu21); Olga Esteve (docent universitària –UPF- i experta en pràctica reflexiva) i M. Victòria Gómez (docent  universitària –UOC- i experta en reflexivitat docent) http://www.practicareflexiva.pro/cat/