Observatori

Informe
OCDE
19 de setembre de 2007
Resum per a l’Estat espanyol i informe complet “Education at glance 2007” de l’Organització per a la Cooperació el Desenvolupament Econòmic, on s’indiquen les tendències globals als països de l’OCDE pel que fa al repte de la qualitat i la quantitat,
Informe
Enric Roca i Casas (Edu21)
31 de juliol de 2007
Anàlisi dels resultats obtinguts pels estudiants catalans de quinze anys dins el projecte PISA corresponent a l’any 2003 i repàs breu d’alguns resultats de les competències bàsiques de primària i secundària a Catalunya, dels que l’autor extreu conclu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19