1 desembre 2005
Cambra de Comerç de Barcelona

Informe de propostes de la Cambra sobre el repte de l’educació no universitària a Catalunya

Propostes de la Comissió de Formació de la Cambra de Comerç de Barcelona, resum d'un informe i una enquesta previs.

informe_deficit_educacio.pdf