Observatori

Article
Conrad Vilanou i Torrano, Universitat de Barcelona
12 de maig de 2009
Després de presentar en un número anterior Jaume Balmes com a sintetitzador i codificador del “seny”, ara toca referir-nos amb detall a la seva pedagogia. De fet, sembla d’allò més oportú retornar al seu pensament pedagògic, més encara si es té en co
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19