17 octubre 2023

PIRLS 2021

Progress in International Reading Literacy Study 2021

El PIRLS 2021 de l'IEA és el cinquè cicle de l'avaluació PIRLS. El PIRLS proporciona dades comparatives internacionals sobre com llegeixen els infants mitjançant l'avaluació del rendiment lector dels estudiants a quart de primària. Els resultats de tendències a través de les avaluacions permeten als països controlar l'eficàcia dels seus sistemes educatius en un context global.

 

https://www.iea.nl/studies/iea/pirls/2021