Observatori

Estudi
Pau Marí-Klose, Marga Marí-Klose, Elizabeth Vaquera i Solveig Argeseanu Cunningham (Fundació "La Caixa")
14 de desembre de 2010
Aquest estudi examina les activitats i relacions dels infants de 0 a 10 anys i l’impacte que tenen sobre la vida infantil les transformacions socials recents, com ara l’aparició de nous tipus de família, la incorporació massiva de la dona al mercat l
Informe
Departament d'Educació (Generalitat de Catalunya)
07 de desembre de 2010
Resum elaborat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de l’informe PISA 2009.
Informe
Comissió Europea
30 de octubre de 2010
Informe finançat per la Comissió Europea que vol contribuir al desenvolupament d’escenaris i visions imaginatives del futur de l’educació, per tal de col·laborar en la priorització de les polítiques formatives, a partir de la consulta a un grup nombr
Informe
Haut Conseil de l'Education
04 de octubre de 2010
Informe de l’Haut Conseil de l’Education al President de la República Francesa sobre la situació de l’escola a França. L’Haut Conseil de l’Education és un organisme consultiu que emet opinions i pot formular proposicions sobre la pedago
Informe
Coordinadora: Dra. Anna Sans Fitó. Coordinadora de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge (UTAE). Servei de Neurologia - Hospital Sant Joan de Déu (Observatori FAROS Sant Joan de Déu)
22 de setembre de 2010
El quart informe FAROS aprofundeix en diversos trastorns d’aprenentatge de la infància i l’adolescència: la dislèxia, el TDAH, el trastorn del desenvolupament del llenguatge, la d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19