Observatori

Informe
Comissió Europea
30 de octubre de 2010
Informe finançat per la Comissió Europea que vol contribuir al desenvolupament d’escenaris i visions imaginatives del futur de l’educació, per tal de col·laborar en la priorització de les polítiques formatives, a partir de la consulta a un grup nombr
Informe
Haut Conseil de l'Education
04 de octubre de 2010
Informe de l’Haut Conseil de l’Education al President de la República Francesa sobre la situació de l’escola a França. L’Haut Conseil de l’Education és un organisme consultiu que emet opinions i pot formular proposicions sobre la pedago
Informe
Coordinadora: Dra. Anna Sans Fitó. Coordinadora de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge (UTAE). Servei de Neurologia - Hospital Sant Joan de Déu (Observatori FAROS Sant Joan de Déu)
22 de setembre de 2010
El quart informe FAROS aprofundeix en diversos trastorns d’aprenentatge de la infància i l’adolescència: la dislèxia, el TDAH, el trastorn del desenvolupament del llenguatge, la d
Informe
Mariano Fernández Enguita, Luis Mena Martínez i Jaime Riviere Gómez (Obra Social Fundació La Caixa)
10 de juliol de 2010
El fracàs escolar a Espanya és un problema ben conegut i estudiat. Amb la intenció d’aprofundir-hi, aquest llibre insisteix en els processos que desemboquen en l’abandonament prematur i centra l’anàlisi en la situació, la trajectòria i els discursos
Estudi
Ferran Ferrer Julià (director) (Fundació Bofill)
01 de març de 2010
Aquest llibre presenta, des del rigor de les dades i la pluralitat d’analistes que hi participen, una radiografia del sistema educatiu no universitari del nostre país. S’estructura en quatre parts. Una primera part en què es presenten i s’interpreten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19