4 octubre 2010
Haut Conseil de l'Education

Le collège – Bilan des résultats de l’École – 2010

Informe de l'Haut Conseil de l'Education al President de la República Francesa sobre la situació de l'escola a França. L'Haut Conseil de l'Education és un organisme consultiu que emet opinions i pot formular proposicions sobre la pedagogia, els programes, l'organització, els resultats del sistema educatiu i la formació dels professors a França.

https://www.edu21.cat/ca/continguts/555 1418768_f606_rapport_.pdf