Observatori

Informe
Unesco.cat
01 de octubre de 2015
A Repensar l’educació la UNESCO revisa i actualitza l’influent Informe Delors, i ho fa urgint-nos a «replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge», des d’una «visió holística» que «superi les dicotomies tradicionals entre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19