1 octubre 2015
Unesco.cat

Repensar l’educació

A Repensar l’educació la UNESCO revisa i actualitza l’influent Informe Delors, i ho fa urgint-nos a «replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge», des d’una «visió holística» que «superi les dicotomies tradicionals entre aspectes cognitius, emocionals i ètics», i alertant-nos del risc de posar tot l’èmfasi «en els resultats
dels processos educatius deixant de banda el procés d’aprenentatge».

Descarrega l'informe aquí.

https://www.edu21.cat/files/repensareducacio.pdf