Observatori

Article
Ángels Domingo Roget, Asunción Verdera Albiñana (Revista Infancias Imágenes, Cátedra UNESCO.)
15 de abril de 2011
Aquest article descriu una investigació realitzada amb l’objecte de constatar si és possible un model de formació competencial que articuli els procesos educatius que s’esdevene, de forma operativa i sinèrgica, en el si de la família i a l’escola. Pe
Llibre
Projecte EDUCAT 1x1 (Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya)
08 de març de 2011
Guia de recomanacions i hàbits saludables davant la tecnologia, elaborada pel CETEI-Centre de Tecnologies Ituarte.
Informe
Jorge Calero, Josep Maria Rañé (ponents), Xavier Riudor (dir.) (CTESC, Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya)
05 de març de 2011
Informe sobre “risc de fracàs escolar a Catalunya”. Aquest informe té, com a objectius generals, d’una banda, caracteritzar el col·lectiu d’alumnes en situació de risc de fracàs escolar i de l’altra, identificar i prioritzar els factors que l’expliqu
Estudi
Xavier Bringué, Charo Sádaba (Fundación Telefónica)
07 de febrer de 2011
Estudi de la Fundación Telefónica sobre l’ús que fan els menors de les xarxes socials.
Estudi
Pau Marí-Klose, Marga Marí-Klose, Elizabeth Vaquera i Solveig Argeseanu Cunningham (Fundació "La Caixa")
14 de desembre de 2010
Aquest estudi examina les activitats i relacions dels infants de 0 a 10 anys i l’impacte que tenen sobre la vida infantil les transformacions socials recents, com ara l’aparició de nous tipus de família, la incorporació massiva de la dona al mercat l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19