10 març 2011
Dr. Santiago García-Tornel (Coordinador) (FAROS Sant Joan de Déu)

L’adolescent i el seu entorn en el segle XXI. Instantània d’una dècada

La societat està patint uns canvis qualitatius importantíssims. L'evolució és tan ràpida que aquesta monografia pretén realitzar una "fotografia" dels 10 primers anys del segle XXI per reflexionar sobre el futur que depara als joves actuals.
Descarregar informe.