5 març 2011
Jorge Calero, Josep Maria Rañé (ponents), Xavier Riudor (dir.) (CTESC, Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya)

Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya

Informe sobre “risc de fracàs escolar a Catalunya”. Aquest informe té, com a objectius generals, d’una banda, caracteritzar el col·lectiu d’alumnes en situació de risc de fracàs escolar i de l’altra, identificar i prioritzar els factors que l’expliquen, amb la finalitat de fer aportacions que puguin tenir-se presents a l’hora de fer desenvolupar una política educativa destinada a reduir la seva incidència.

2010 El fracàs escolar

2011 Resum executiu Informe fracàs - anglès

2011 Resum executiu Informe fracàs - castellà

Presentació de l'informe

Consideracions i recomanacions del CTESC sobre el risc de fracàs escolar