30 octubre 2010
Comissió Europea

The Future of Learning: European Teachers’ Visions

Informe finançat per la Comissió Europea que vol contribuir al desenvolupament d'escenaris i visions imaginatives del futur de l'educació, per tal de col·laborar en la priorització de les polítiques formatives, a partir de la consulta a un grup nombrós i variat d'experts. Reconeixent l'experiència i coneixements dels mestres i professors, l'IPTS va dirigir un exercici de prospectiva amb un grup de mestres de tota Europa aprofitant la conferència eTwinning que es va celebrar el febrer del 2010 a Sevilla. Aquest informe presenta les conclusions d'aquestes sessions, i descriu les visions dels mestres i professors participants sobre el futur de l'educació.

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC59775_TN.pdf JRC59775_TN.pdf