1 febrer 2007
Generalitat de Catalunya

Informe per a la millora dels resultats del sistema educatiu a Catalunya

Realitzat en el marc de l'acord estratègic per a la internacionalització i la competitivitat de l'economia catalana, de 16 de febrer de 2005

informemillora.pdf