19 setembre 2007
OCDE

Education at glance 2007

Resum per a l'Estat espanyol i informe complet "Education at glance 2007" de l'Organització per a la Cooperació el Desenvolupament Econòmic, on s'indiquen les tendències globals als països de l'OCDE pel que fa al repte de la qualitat i la quantitat, de l'equitat i dels recursos i l'eficiència.

 

Education at glance 2007 (informe complet)

Web Education at glance (dades, taules i altres)

 

http://www.oecd.org/document/30/0,3343,en_33873108_33873806_39251550_1_1_1_1,00. education_at_glanze_2007_spain.pdf