1 octubre 2005
Generalitat de Catalunya

El sistema educatiu finlandès vist des de Finlàndia.

Breus apunts sobre el sistema educatiu finlandès i català.

finlandia.pdf