1 febrer 2006
Fundació Jaume Bofill

Les desigualtats educatives a Catalunya: PISA 2003

n aquest informe s'ofereixen els resultats més importants d'una anàlisi desenvolupada a Catalunya en base a l'estudi PISA de l'any 2003.

bofill_desigualtats_pisa_2005.pdf