Llibre recomanat

El Retorn de l’Islam a Catalunya

Abdennur Prado (Llibres de l'Índex)

Aquesta és una obra força estimulant pels educadors de casa nostra si volen entendre el paper que jugarà la comunitat islàmica en l'educació catalana. El retorn de l’islam a Catalunya es planteja com una anàlisi transversal i interdisciplinàr

llegir més

El cerebro se cambia a sí mismo

Norman Doidge (Editorial Aguilar)

Durant més de quatre dècades la ciència i la medicina tradicionals van defensar la immutabilitat com a característica pròpia de l'anatomia del cervell. La idea més estesa era que l'enteniment humà només es modificava en la infantesa i després d'aques

llegir més

La meva veritat

Octavi Fullat (Angle Editorial)

Les memòries d’Octavi Fullat són selectives d’una forma molt explícita: amb la tria de temes vol provocar al lector i esperonar-lo amb situacions i idees que actualment desperten polèmica La meva veritat és el segon volum de les memòries d’un dels f

llegir més

Revista Paradigmes, número 1: “La gestió del talent”

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

Paradigmes és una revista quadrimestral dedicada a l’economia productiva i el coneixement. El seu número 1 tracta sobre "la gestió del talent", amb un apartat dedicat a "Talent i educació", amb articles d'Enric Roca (coordinador d'Edu21), Josep de Mi

llegir més

L’escola contra el món: l’optimisme és possible

Gregorio Luri (Edicions La Campana)

L’escola contra el món és una crida a l’esperança. Quan criticar l’escola i els mestres s’ha convertit en un esport, quan els profetes de calamitats són venerats pels mitjans de comunicació, el llibre de Gregorio Luri desemmascara tòpics, asserena el

llegir més

Aprenent amb totes les intel·ligències

Núria Alart i Guasch

Aquest llibre ens explica d'una manera molt pràctica la teoria de les intel·ligències múltiples, del neuropsicòleg Howard Gardner, i ens ofereix diferents possibilitats en el camp de l'educació. Intenta justificar i evidenciar la implementació d'aque

llegir més

Mal d’escola

Daniel Pennac (Edicions Empúries)

Daniel Pennac va ser un alumne amb una discapacitat coneguda com a disortografia que li mermava la seva capacitat per retenir informació i era poc apte per a l’aprenentatge de llengües, tant la pròpia com estrangeres. És a dir, no va ser un alumne br

llegir més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10