1 març 2010
Ferran Ferrer Julià (director) (Fundació Bofill)

L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2008

Aquest llibre presenta, des del rigor de les dades i la pluralitat d'analistes que hi participen, una radiografia del sistema educatiu no universitari del nostre país.
S'estructura en quatre parts. Una primera part en què es presenten i s'interpreten els indicadors més significatius per entendre quina és la realitat i quina ha estat l'evolució de l'educació a Catalunya al llarg dels darrers anys. Una segona part centrada en l'anàlisi de l'agenda política educativa al nostre país. En la tercera part s'analitzen els reptes i oportunitats de l'educació a Catalunya, fent atenció als instruments del sistema per fer front i reduir el fracàs escolar. Finalment, hi ha un apartat de conclusions, prioritats i propostes.

A la tercera part de l'obra trobem el capítol "Comprensivitat, agrupaments homogenis i fracàs escolar a l'ESO" (pp. 291-326) d'Enric Roca, coordinador d'Edu21.


Descarregar document
.

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=509&submenu=false