17 octubre 2010
Ko Melief i Olga Esteve (coord.) (Ed. Ocatedro)

Creando mi profesión

Com podem evolucionar en l'ofici d'ensenyar? Aquesta és la pregunta a la que un grup de professionals en actiu en l'àmbit de la formació del professorat, tant inicial com permanent, intenta donar algunes respostes. Creando mi profesión, vol ser una eina útil per generar i dur a terme processos significatius de desenvolupament professional. L'Àngels Domingo, col·laboradora d'Edu21, és autora del capítol 9, "La pràctica reflexiva en el pràcticum dels Estudis de Magisteri de la UIC".

http://www.edicionesmagina.com/OCTart.asp?libro=10117&id=es&txt=Creando%20mi%20profesi%F3n