Propera activitat

Notícia destacada

02 de febrer, 2019

Enric Roca, director d'Edu21

(Publicat a El Punt-Avui)

Segons l’informe de l’OCDE sobre tendències que transformen l’educació 2019, el futur estarà marcat per un conjunt de fenòmens que haurien d’orientar les actuals polítiques educatives.

Llegir més.

 


Llegir el darrer butlletí Edu21

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

18 de gener de 2019

A la reunió es van explicar diverses informacions relacionades amb l’activitat de l’Associació, es van recollir propostes per a l’organització...

ALTRES ACTIVITATS

18 de gener de 2019

Visita i reunió amb Edu21 organitzada per Nueva Educación de Chile.

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos