Propera activitat

Notícia destacada

01 de gener, 1970

Darrerament s’ha posat de moda el concepte de notícies falses (fake-news) perquè hem pres consciència que aquest fenomen, associat al creixement exponencial de la informació que circula per les xarxes socials i els mitjans de comunicació cada vegada més digitals, s’han constituït en una realitat a la qual hem de fer front com a receptors i emissors de la denominada societat de la comunicació i el coneixement.

Llegir més.

 


Llegir el darrer butlletí Edu21

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

04 de març de 2019

El grup EduFutur es va constituir el passat 19 de febrer, amb l’objectiu de debatre i compartir els reptes educatius...

ALTRES ACTIVITATS

18 de gener de 2019

Visita i reunió amb Edu21 organitzada per Nueva Educación de Chile.

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos