Propera activitat

Notícia destacada

18 de gener, 2020

Enric Roca, director d'Edu21

Se suposa que la denominada educació bàsica, la primària i la secundària obligatòria, hauria de facilitar això, una educació bàsica i comuna per al conjunt de la població fins als setze anys. Una primera pregunta que ens podem fer seria si realment ho aconsegueix. És a dir, el conjunt dels noies i noies quan acaben els tretze o més anys d’escolarització han assolit una mateixa cultura comuna? I encara una segona pregunta: els continguts assolits constitueixen realment “la cultura bàsica” necessària per afrontar les properes dècades del segle XXI?

Llegir més.

 

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

22 de novembre de 2019

ALTRES ACTIVITATS

18 de gener de 2019

Visita i reunió amb Edu21 organitzada per Nueva Educación de Chile.

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos