Propera activitat

Notícia destacada

25 de juny, 2019

Enric Roca, director d'Edu21

Aquests dies estem sentint queixar-se molts docents perquè el programa Esfera, del Departament d’Educació, està donant problemes a l’hora d’introduir les avaluacions de final de curs dels alumnes de les diverses etapes educatives. Malgrat tots els discursos i retòriques que ens parlen de les innovacions i transformacions educatives, resulta que, a la fi, l’engranatge burocraticoadministratiu, amb formats i nomenclatures més modernes, complica la tasca certificadora de l’avaluació dels alumnes a final de curs.

Llegir més.


Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

ALTRES ACTIVITATS

18 de gener de 2019

Visita i reunió amb Edu21 organitzada per Nueva Educación de Chile.

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos