Propera activitat

Notícia destacada

02 de maig, 2020

Enric Roca, director d'Edu21

Des del tancament dels centres docents el passat mes de març, l’escola, tal com la concebíem tradicionalment, ha hagut de fer front a una situació per a la qual ningú l’havia preparada. Resulta lògic que la resposta en aquest període hagi estat molt desigual segons les etapes educatives, tipus de centres i d’equips docents, diferents contexts d’alumnes i famílies, etc. Després d’aquesta experiència l’escola ja no tornarà a ser la mateixa. Sorgiran nous valors socials que ens faran interrogar, a tots plegats, sobre el sentit profund del tipus de vida en què estàvem immersos. I entre aquests interrogants també ens preguntarem sobre el sentit últim i més important de l’educació escolar. Què volem què aprenguin els infants i joves durant tots els anys escolars? Per fer què i per ser què o qui?

Llegir més.

 

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

28 de febrer de 2020

ALTRES ACTIVITATS

28 de febrer de 2020

El 25 de febrer, a les 19:30, Edu21 va protagonitzar una xerrada i un debat sobre: “Educació i Cultura. Els fonaments de...

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos

Model de mentoria per al proper curs.

Enric Roca explica la proposta d’Edu21 per al setembre. Planifiquem el nou curs. Avancem vers la nova escola.