Propera activitat

Notícia destacada

08 de desembre, 2021

Enric Roca, director d'Edu21
Article publicat a El Punt-Avui

El debat sobre l’ús de la llengua catalana i el seu retrocés en els darrers anys ha reaparegut en aquestes setmanes encenent de sobte totes les alarmes. Una certa desídia continuada per part dels poders públics que, en lloc de romandre vigilants a les dades i als símptomes –per altra banda evidents– del descens social de la llengua catalana, han fet com si no passés res, ens han conduït a una situació molt preocupant. La realitat d’avui, on les xarxes socials i els mitjans de comunicació audiovisual són omnipresents en llengua castellana, configura un marc molt diferent al dels anys vuitanta, quan s’implantà a les escoles el model d’immersió, mitjançant el qual les noves generacions aprenien el català com la llengua de prestigi i d’ús social preferent. A poc a poc aquesta situació va anar variant sense que les administracions catalanes reaccionessin a un continuat però inexorable descens de l’ús de la llengua a nivell social i també als centres educatius.

Llegir més.

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

08 de març de 2021

El Govern va crear fa mesos un grup de treball per elaborar l’estratègia “Catalunya 2022”, que permetrà fer propostes de futur...

ALTRES ACTIVITATS

28 de febrer de 2020

El 25 de febrer, a les 19:30, Edu21 va protagonitzar una xerrada i un debat sobre: “Educació i Cultura. Els fonaments de...

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos