Propera activitat

Notícia destacada

13 de abril, 2019

“Educar per a la vida” ha estat un concepte força repetit en l’argot pedagògic. Es contraposa a una educació basada en l’utilitarisme i, sovint, d’esquena a les necessitats vitals de l’alumnat. Es deia: “A l’escola has d’anar a aprendre per fer-te un futur”; “has d’esforçar-te i sacrificar-te, treballant i estudiant de valent, per poder sortir-te’n a la vida”. Sí, durant molts anys aquest ha estat el paradigma dominant. Encara ara, es manifesta que a l’escola s’hi va per aprendre tot allò que et permetrà accedir al món adult, professional, per gaudir de la cultura i exercir plenament com a ciutadà. També se sol repetir que si t’espaviles, si t’esforces, si treus bones notes i ets dels que poden escollir estudis superiors, llavors, et podràs guanyar bé la vida, millor que els teus pares. I si segueixes treballant, estudiant i esforçant-te els teus fills i nets encara podran viure millor que tu.

Llegir més.

 


Llegir el darrer butlletí Edu21

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

02 de abril de 2019

El grup EduEstat es va tornar a reunir el passat 1 d’abril, amb l’objectiu d’elaborar propostes per un nou sistema...

ALTRES ACTIVITATS

18 de gener de 2019

Visita i reunió amb Edu21 organitzada per Nueva Educación de Chile.

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos