Propera activitat

Notícia destacada

06 de agost, 2022

Enric Roca, director d'Edu21

Article publicat a El Punt-Avui

El nostre sistema educatiu es troba “tensionat” degut a diversos factors que s’han anat succeint en els darrers temps. Entre aquests destacaríem: pretensions de generalització d’innovacions sense un període propi de reflexió i anàlisi; canvis legislatius i curriculars imposats pels governs; ràpides adaptacions per la pandèmia que afectaren els projectes de centre i la tasca dels professionals; reformes de calendari i d’organització dels centres sense consensuar-les amb la comunitat educativa; absència de criteris clars sobre què prioritzar en el treball pedagògic; escassetat secular de recursos per poder implementar la inclusió educativa; tímids i insuficients avenços en la consideració de la tutoria i l’orientació educativa com a pilars centrals de la funció docent i l’atenció a l’alumnat, etc.

Llegir més.

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

27 de gener de 2022

Trobada d’Amics d’ Edu21 per compartir i analitzar els temps que viu l’educació al nostre país.  Alguns articles compartits en...

ALTRES ACTIVITATS

28 de febrer de 2020

El 25 de febrer, a les 19:30, Edu21 va protagonitzar una xerrada i un debat sobre: “Educació i Cultura. Els fonaments de...

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos