Propera activitat

Notícia destacada

25 de juny, 2019

Enric Roca, director d'Edu21

ARecentment la Plataforma per la Llengua ha fet públic un informe on s’ha observat la llengua d’ús als patis de 50 centres escolars de primària i de secundària en 35 municipis dels més poblats de Catalunya. L’estudi constata que a secundària l’ús habitual del català entre els adolescents era només del 14,6%. També indica que a secundària el 27,8% dels professors parlen en castellà als alumnes en els patis. Semblaria, doncs, que la immersió lingüística a les aules no té correlació directa amb el percentatge d’ús del català en altres contextos com el pati escolar.

Llegir més.


Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

ALTRES ACTIVITATS

18 de gener de 2019

Visita i reunió amb Edu21 organitzada per Nueva Educación de Chile.

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos