Propera activitat

Notícia destacada

29 de desembre, 2018

Enric Roca, director d'Edu21

(Publicat a El Punt-Avui)

Podem dir que eduquem si ho fem des de l’autocensura o sense llibertat d’expressió? Com a docents podem gestionar el currículum tot evitant referències a l’actualitat, al propi país i al clima social que es viu en l’entorn de l’alumnat? Les respostes a aquests interrogants resulten òbvies si realment pretenem educar des de l’anhel del permanent perfeccionament humà, de la seva possibilitat.

Llegir més.

 


Llegir el darrer butlletí Edu21

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

18 de gener de 2019

A la reunió es van explicar diverses informacions relacionades amb l’activitat de l’Associació, es van recollir propostes per a l’organització...

ALTRES ACTIVITATS

18 de gener de 2019

Visita i reunió amb Edu21 organitzada per Nueva Educación de Chile.

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos