Propera activitat

Notícia destacada

28 de març, 2020

Enric Roca, director d'Edu21

No podíem imaginar fa unes setmanes que ens trobaríem en una situació com la que la incidència de la Covid-19 ens està comportant. El trasbals afecta tots els terrenys personals i socials. I la incertesa del present encara s’intensifica pensant en els escenaris futurs. Tanmateix, la serenitat i la col·laboració han de ser els antídots que ara ens convenen conrear, també en l’àmbit educatiu.

Llegir més.

 

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

28 de febrer de 2020

ALTRES ACTIVITATS

28 de febrer de 2020

El 25 de febrer, a les 19:30, Edu21 va protagonitzar una xerrada i un debat sobre: “Educació i Cultura. Els fonaments de...

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos

Missatge d’Enric Roca, director d’Edu21, sobre els deures i tasques escolars en aquesta època de confinament.