Propera activitat

Notícia destacada

13 de desembre, 2020

Enric Roca, director d'Edu21

S’acaba el trimestre i, malgrat les circumstàncies excepcionals d’aquest curs “pandèmic”, mestres i professors resten molt ocupats amb el tema de les avaluacions de l’alumnat, dels informes corresponents, de les juntes d’avaluació, de la transcripció de les “notes” a les diverses plataformes, etc. Tant parlar d’innovació pedagògica i, a la fi, amb signes numèrics o amb expressions més “competencials”, tot trimestre acaba amb el corresponent informe d’avaluació.

Llegir més.

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

03 de desembre de 2020

El passat 23 de novembre es va reunir el grup de treball EduFutur.

ALTRES ACTIVITATS

28 de febrer de 2020

El 25 de febrer, a les 19:30, Edu21 va protagonitzar una xerrada i un debat sobre: “Educació i Cultura. Els fonaments de...

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos