Propera activitat

Notícia destacada

07 de juliol, 2018

Enric Roca, director d'Edu21 (Publicat a El Punt-Avui)

La nova ministra d’Educació del govern espanyol, Isabel Celaá, en una de les seves primeres declaracions des que va accedir al ministeri, ha manifestat que el seu govern té la intenció d’impulsar una nova llei d’educació (una més en una tradició exòtica de despropòsits legislatius en cadena, oportunistes i partidistes) i, a més, implantar una nova assignatura obligatòria de “valores cívicos y éticos” que, suposo, vindria a ser la versió 2.0 de l’educación para la ciudadanía del govern Zapatero.

Llegir més.

 

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

31 de gener de 2018

Grup d'estudi sobre les diferents temàtiques educatives que cal sotmetre a escrutini crític per a poder bastir, quan arribi l'oportunitat, un sistema educatiu propi per a Catalunya.

ALTRES ACTIVITATS

20 de febrer de 2018

Prèviament a la 32 tribuna, els ponents van mantenir una conversa distesa i molt enriquidora amb els amics i amigues d’Edu21....

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos