12 de febrer de 2010
CETEI. Av. M. de Déu de Bellvitge, 110 (L'Hospitalet)

Coaching Edu21: LIDERATGE D’EQUIPS DOCENTS

Edu21 planteja unes jornades d’entrenament professional intensiu per a docents amb la intenció de treballar la temàtica del lideratge d’equips docents, tant adreçats a professionals que exerceixin o vulguin preparar-se per exercir la direcció o altres càrrecs propis dels equips directius dels centres, com la resta de docents que han de liderar i conduir equips de professors, ja sigui perquè exerceixen càrrecs de gestió o coordinació o bé perquè, com a tutors, els correspon la tasca de coordinar els equips docents de la seva classe.

 

Calendari i horaris: Dies 12-13 de febrer i 5-6 de març de 17:30h a 21h els divendres i de 9h a 14h els dissabtes. A més, una hora a convenir de coaching individual entre les dues jornades.

Contingut: Edu21 planteja unes jornades d’entrenament professional intensiu per a docents amb la intenció de treballar la temàtica del lideratge d’equips docents, tant adreçats a professionals que exerceixin o vulguin preparar-se per exercir la direcció o altres càrrecs propis dels equips directius dels centres, com la resta de docents que han de liderar i conduir equips de professors, ja sigui perquè exerceixen càrrecs de gestió o coordinació o bé perquè, com a tutors, els correspon la tasca de coordinar els equips docents de la seva classe.

Es pretén que, mitjançant aquestes jornades, els assistents puguin aplicar aquests coneixements pràctics en el seu centre i en les seves tasques de direcció, coordinació o conducció d’equips docents i, també, les tasques pròpies d’aquesta conducció i lideratge (gestió de les reunions, entrevistes, sistemes de comunicació i gestió emocional, etc.).

Es treballaran els següents continguts:

 • Models de lideratge.
 • Les competències pròpies del lideratge en l’àmbit educatiu:
  • visió i estratègia
  • adaptació al canvi
  • superació d’obstacles
  • capacitat comunicativa
  • motivació dels recursos humans
 • Els processos que suceeixen als equips.
 • Les entrevistes a alumnes, pares, professors, inspectors, tècnics…
 • Les reunions docents: d’equip directiu, de consell escolar, de claustre, de caps de departament, d’equip docent de grup… Creació del clima adequat.
 • La gestió de la informació i la comunicació en el centre.
 • El paper i l’ús de les TIC al servei de la direcció del centre, el lideratge i la comunicació. Reforçament dels usos habituals de les TIC:
 • Projecte educatiu, projecte de direcció, actuació estratègica i rendiment de comptes.
 • La gestió emocional i de les relacions personals en els equips i en el personal docent també individualment considerat.
 • La motivació, el compromís, la voluntat, la confiança.
 • La reproducció de situacions professionals vinculades a la conducció i lideratge d’equips docents i que requereixen un adequat maneig de l’estrès i de les habilitats personals.

 

Es prioritzarà la mirada sobre els processos de comunicació (verbals i no verbals) dels participants, de les seves habilitats per a la planificació, l’organització i l’avaluació de la tasca directiva, de coordinació i de conducció d’equips, la generació de confiança… i s’analitzaran els punts forts i els febles de cada participant en aquests aspectes, tot proporcionant instruments i estratègies per a potenciar els primers i amortir els segons.

Es combinarà el coaching grupal amb l’individual. Per això cada participant tindrà un coach personal que serà l’encarregat d’ajudar a transferir els aprenentatges treballats en grup al bagatge personal del seu tutelat. També aquest mateix coach serà el responsable de fer una sessió individual de seguiment i d’aprenentatge entre els dos períodes de les jornades i serà la persona de referència, tant en els dies de les jornades, com posteriorment a l’acabament per assessorar el desenvolupament d’allò adquirit durant un temps posterior a la darrera jornada. També, mitjançant el bloc i el correu electrònic podrà mantenir el contacte amb el participant al que li fa de coach.

Programa i activitats

Divendres, 12 de febrer de 2010
17:15h Rebuda i lliurament de material.
17:30h Activitat inicial.
18:00h Presentació i treball grups-coach.
18:30h Simulació 1: CONFIANÇA.
20:15h Activitat 1: Gestió del confort de treball.
 Dissabte, 13 de febrer de 2010
9:00h Master class: Àngel Castiñeira: Líders i referents en educació.
10:30h Simulació 2: CONDUCCIÓ.
12:30h Activitat 2: Lideratge i treball en equip.
13:30h Treball grups-coach.
 Divendres, 5 de març de 2010
17:30h Reunió amb els coachs.
17:45h Activitat 3: La comunicació en les organitzacions educatives.
18:45h Cafè-descans
19:00h Sessió teòrico-pràctica: Les TICs i el lideratge educatiu
Dissabte, 6 de març de 2010 
9:00h Simulació 3: COMUNICACIÓ
11:00h Cafè-descans
11:30h Master class: Pepe Menéndez: El lideratge a l’escola.
12:45h Avaluacions i cloenda.

Equip docent i coachs:

Àngel Castiñeira, professor d’ESADE.

Àngels Domingo, doctora en Pedagogia.

Jordi Garriga, consultor.

Albert Lacruz, pedagog i assessor educatiu i empresarial.

Màrius Martínez, pedagog i professor de Pedagogia de la UAB.

Pepe Menéndez, director adjunt de Jesuïtes Educació.

Francesc Xavier Moreno, doctor en Psicologia i professor de Pedagogia de la UAB.

Miquel Àngel Prats, mestre, professor de Pedagogia a la URL i director del CETEI.

Joan Queraltó, gerent d’Edu21 i consultor.

Enric Roca, coordinador d’Edu21 i professor de Pedagogia de la UAB.

LlocCETEI-Centre de Tecnologies Ituarte (Av. M. de Déu de Bellvitge, 110, L’Hospitalet).

 

Material del curs: Una part es lliura a les jornades i altre es facilita mitjançant un bloc específic que obre Edu21 en la seva web amb coincidència amb l’activitat; DVD de les sessions i certificació del curs.

Preu:  200 €

Inscripcions fins el 8 de febrer de 2010

 

Activitat reconeguda en el Pla de Formació del Departament d’Educació (30 hores)

Inscripcions

El preu de l’activitat és de 200 Euros

En aquest moment no queden places disponibles.