31 gener 2018

Àngels Domingo Roget

Àngels Domingo  Roget (Barcelona, 1958)

Llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona (1980) i Doctora en Pedagogía. Màster en competències directives i postgraus diversos: model docent EEES, noves metodologies docents en línia amb l’ EEES,  Aprenentatge Autònom, etc.

Extensa experiència docent en l’àmbit escolar i universitàri  (grau i postgrau) a la   Facultat de Pedagogia i en les titulacions de Magisteri E. Infantil i E. Primària, en l’àrea de Didàctica curricular i Practicum.

Experiència professional en innovació docent a la universitat,  en formació de formadors i en recerca universitària.

Participació durant 6 anys en les proves d’experimentació pilot a Catalunya d’adaptació dels estudis de Magisteri al nou marc de l’EEES.

Les seves línies prioritàries de recerca se centren en:

  • Pràctica reflexiva
  • Practicum al currículum universitari
  • Formació de professionals reflexius
  • Professionalització docent
  • Metodologies docents universitàries  acords amb l’EEES
  • Portfoli i e-portfoli com estratègia d’aprenetatge i d’avaluació universitària

 

Ha realitzat nombroses publicacions i participa  a congressos i simposis       internacionals entorn a aquestes temàtiques.