Butlletí: 66

Primer els infants (editorial)

La 21 Tribuna d’Edu21, celebrada el passat 25 d’octubre, comptà amb la intervenció del pedagog Francesco Tonucci, molt conegut i seguit a casa nostra des de fa força anys. Conduïda pel prof

Saber-ne més

La gestió a Primària (col·laboració)

Considero l’educació primària com el tronc i el fonament de tot l’edifici dels sistema educatiu posterior. I la meva concepció sobre l’escola es pot definir amb un sol mot: gestió.

Saber-ne més

El tutor també ha de liderar (I) (col·laboració)

Sovint parlem de la necessitat que l’equip directiu de centre tingui un lideratge, un autèntic lideratge, de l’equip docent. Tots sabem que, en això, tenim un marge per recórrer important, al nostre país. Algunes normatives recents, sortosament, avan

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Connecta’t per aprendre. Aprenentatge social i personalitzat


En aquest llibre es presenten els marcs de referència que serveixen per desenvolupar activitats interessants i innovadores amb l’ajuda de les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació). Es faciliten recursos, experiències i propostes per
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Consescat: Consell Escolar de Catalunya


La finalitat de Consescat és donar suport a les activitats de participació i debat que promou el Consell Escolar de Catalunya. El tema de la primera activitat amb Consescat és “L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació”, el
Saber-ne més

ISSN 1988-544X