31 octubre 2012
Jordi Jubany i Vila (Associació de Mestres Rosa Sensat)

Connecta’t per aprendre. Aprenentatge social i personalitzat

En aquest llibre es presenten els marcs de referència que serveixen per desenvolupar activitats interessants i innovadores amb l'ajuda de les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació). Es faciliten recursos, experiències i propostes per aprofitar tot aquest potencial al ritme de cadascú. D'una banda, les TIC permeten personalitzar els aprenentatges, i de l'altra, aprendre socialment. S'adreça als docents i a tota persona interessada en l'aprenentatge, el coneixement, la identitat, la col·laboració i les noves tecnologies.

http://rosasensat.org/editorial/ca/novetats/?&view=554