Butlletí: 58

Canvis socials, crisi i educació (editorial)

La darrera Tribuna d’Edu21 de l’any 2011 vàrem voler que tractés sobre l’horitzó del sistema educatiu en un escenari de crisi gens conjuntural i que, per tant, repercuteix en els condiciona

Saber-ne més

Els avis com a educadors (col·laboració)

El departament d’Ensenyament ha endegat una campanya per a sensibilitzar les famílies vers la col·laboració amb les escoles. En aquesta campanya es diu que els pares poden entrar al web del departament on hi trobaran informacions que els ajudaran al

Saber-ne més

Més d’un docent a l’aula? (col·laboració)

Fem una ullada a qualsevol acte educatiu / formatiu del nostre voltant. Atansem- nos-hi i mirem pel forat de la porta. Quants docents hi veiem? Un o més d’un? No cal resposta: és massa òbvia.

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Ni amunt ni avall, cap endins. Itinerari d’Educació per a la Interioritat a l’ESO


Educar en la interioritat és un repte compartit per tots els qui acompanyem els nois i noies en el seu creixement integral. És un camp en què les fórmules no estan dites, i en què en massa ocasions la proposta queda en activitats aïllades i sense con
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Programa CA/AC


El Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar) està format per un conjunt d’actuacions encaminades a ensenyar l’alumnat a treballar en equip. A la seva web ofereixen un conjunt d’apartats des d’on poder difondre les vostres experièncie
Saber-ne més

ISSN 1988-544X