30 desembre 2011
Equip Seduint (Editorial Edebé)

Ni amunt ni avall, cap endins. Itinerari d’Educació per a la Interioritat a l’ESO

Educar en la interioritat és un repte compartit per tots els qui acompanyem els nois i noies en el seu creixement integral. És un camp en què les fórmules no estan dites, i en què en massa ocasions la proposta queda en activitats aïllades i sense continuïtat, en experiències positives que no tanquen processos progressius amb els nois i noies. Aquest llibre, guardonat a la 4a edició (2010) del Premi Edu21 d'Educació, és un treball de recerca educativa iniciat a l'ESO de l'escola Salesians Sant Vicenç (Sant Vicenç dels Horts). L'experiència és fruit d'una opció per l'educació integral de la persona. Representa una innovació en el camp de l'Educació per la Interioritat i en el context escolar.