30 desembre 2011
GRAD (Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat) (Universitat de Vic)

Programa CA/AC

El Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar) està format per un conjunt d'actuacions encaminades a ensenyar l'alumnat a treballar en equip. A la seva web ofereixen un conjunt d'apartats des d'on poder difondre les vostres experiències, seguir un procés de formació/assessorament per la implementació d'aquest programa, i moltes altres possibilitats.

http://www.cife-ei-caac.com/index.asp