Butlletí: 115

Si volem educar, pensem en el futur (editorial)

Sovint la successió dels cursos escolars, i les circumstàncies sempre canviants amb les seves urgències associades, ens impedeixen disposar del temps i els espais escaients per a la reflexió de caire menys conjuntural i de llarga mirada.   I l’educació de les futures generacions, si una exigència comporta, és la que siguem capaços, amb més…

Saber-ne més

És la nostra responsabilitat; sense excuses (col·laboració)

Tenim una munió de problemes per resoldre a Catalunya, començant per la mateixa supervivència com a poble amb trets propis, però entre aquests problemes la pervivència del català, el nostre idioma, en aquests moments resulta clau. No dic res de nou. Qui no ho vegi així, segurament tampoc li deu preocupar gaire el tenir una…

Saber-ne més

Els matisos en educació. Matís 14: A quin institut “has anat a parar”? La necessitat d’un “nou paisatge”. (col·laboració)

El sistema d’accés, d’admissió i el de permanència del professorat als centres educatius de la xarxa pública està ben convuls, desordenat, i amb ben poca garantia de qualitat i d’orientació.   Fa molt temps que convé posar-s’hi, i no ens ensortim. Quan més tardem a fer-ho, més augmenta la seva feblesa. I la feblesa mai…

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

La matemática nos facilita la vida


y nos puede hacer pasar ratos entretenidos Als deu capítols de què consta el llibre es presenten alguns jocs sustentats per la matemàtica, així com petites històries de grans matemàtics que han contribuït a la millora de la ciència i a aconseguir avenços impensats fa uns anys. La matemàtica al costat de la ciència i…
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Acolliment lingüístic


Aquesta pàgina ofereix recursos per acostar la llengua catalana a les persones que acaben d’arribar a Catalunya o tenen intenció de venir per començar a conèixer la llengua i la cultura catalanes.
Saber-ne més

ISSN 1988-544X