24 juliol 2022
Salvador Vidal i Raméntol

La matemática nos facilita la vida

y nos puede hacer pasar ratos entretenidos

Als deu capítols de què consta el llibre es presenten alguns jocs sustentats per la matemàtica, així com petites històries de grans matemàtics que han contribuït a la millora de la ciència i a aconseguir avenços impensats fa uns anys. La matemàtica al costat de la ciència i el progrés. Un cop més, la matemàtica ens facilita la vida.

https://laertes.es/la-matematica-nos-facilita-la-vida