Butlletí: 81

Des de la ciència, una mirada al currículum (editorial)

El passat mes de setembre Edu21 celebrà la seva 31 Tribuna amb el títol: “A l’escola, què aprendre de bàsic i comú? Una mirada en clau de futur des del món de la ciència”. Aquest acte va vo

Saber-ne més

Escola per a tothom, una necessitat (col·laboració)

Escriure sobre l’escola inclusiva és manifestar clarament una posició: una escola és inclusiva o, en cas de no ser-ho, és exclusiva, perquè no hi ha terme mig en aquest concepte. I no pot ser d’una altra manera, perquè l’educació no només és un dret,

Saber-ne més

La consigna és innovar (col·laboració)

Aquesta és la consigna generalitzada que aquest curs impera en el nostre sistema educatiu, envolupada de grans declaracions verbals, sense oblidar d’esmentar el segle que vivim. Hom podria preguntar: “en la vostra escola no innoveu?”, posant cara de

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Aprendre de lletres. Literatura i pedagogia, vides paral·leles


Pedagogia i literatura són disciplines humanes amb molts paral·lelismes. L’educació té molt de ficció, com la narrativa té molt de pedagogia. Créixer i fer créixer són accions indefugibles de la condició humana, que s’aconsegueixen per la via educati
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Monitor de l’Educació i la Formació


Publicació anual que recull l’evolució de l’educació i la formació a la UE, basat en una gran varietat de fonts quantitatives i qualitatives, com Eurostat i enquestes de l’OCDE, anàlisis dels sistemes educatius realitzats per la xarxa Eurydice, anàli
Saber-ne més

NOTÍCIES

Fes-te Amic d’Edu21!

 
Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana
 

ISSN 1988-544X