1 desembre 2015

Fes-te Amic d’Edu21!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Vull fer-me Amic d'Edu21!

 

Sent Amic d’Edu21 s'ajuda al
sosteniment de l’Associació i del propi projecte tot obtenint una sèrie
d’avantatges:

 • Ser informat de forma preferent de les
  activitats, iniciatives, grups de treball, coachings
  formatius, congressos, etc. que Edu21 organitzi o hi participi.
 • Assegurar-se lloc en totes les
  activitats obertes al públic que Edu21 organitzi (prèvia reserva).
 • L'oportunitat de conèixer i dialogar amb els ponents o conferenciants dels actes en espais específics d'abans o després de les seves intervencions públiques.
 • Ser consultat a l’hora de formar i
  expressar opinions i reflexions sobre els principals aspectes que incideixen en
  la millora de l’educació a Catalunya.
 • Preferència per formar part de
  comissions de treball sobre temes específics, així com d'estudis i recerques en l'àmbit pedagògic.
 • Poder exercir com ajudant-voluntari en les tasques de planificació, organització i desenvolupament dels actes que Edu21 desenvolupi o hi col·labori.
 • Visitar, si es desitja, com Amic d'Edu21 els centres i les activitats destacades i promocionades com "ReferentsEdu21".
 • Oportunitat de publicar en el butlletí
  electrònic i el web d’Edu21 articles, ressenyes, notícies o recomanacions
  d’actes, esdeveniments, publicacions, webs d’interès, propostes de centres de
  referència, etc. i que recomani com a Amic.
 • Possibilitat, si es vol, d’aparèixer
  en el llistat d’Amics
  en el web d’Edu21 amb fotografia, resum curricular i amb enllaços a pàgines
  web, blogs o altres.

 

Ser Amic d’Edu21 comporta el
pagament d’una única quota anual de 45€, que implica un compromís d'un any amb l'associació. Un cop transcorregut aquest any es podrà renovar el compromís amb un nou pagament de la quota, que no serà automàtic -demanarem de nou el  consentiment- perquè volem que ser Amic d'Edu21 sigui un acte de renovat compromís.