3 desembre 2016
Comissió Europea

Monitor de l’Educació i la Formació

Publicació anual que recull l'evolució de l'educació i la formació a la UE, basat en una gran varietat de fonts quantitatives i qualitatives, com Eurostat i enquestes de l'OCDE, anàlisis dels sistemes educatius realitzats per la xarxa Eurydice, anàlisis quantitatius de dades d'enquestes i xarxes especialitzades.

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_es