Butlletí: 78

Per què volem Amics d’Edu21? (editorial)

Enguany, Edu21 ha esdevingut una associació al servei de la millora de l’educació a Catalunya. Com a nova associació els primers reptes que se li plantegen són, per una part, la pròpia viabilitat econòmica i, per l’altra, la idoneïtat del seu project

Saber-ne més

De l’acció orientadora a la resposta competencial: riscos i encerts del procés d’implementació de l’ensenyament competencial (i II) (col·laboració)

El compromís actual de l’escola catalana és contribuir a formar ciutadans d’acord amb l’objectiu educatiu europeu de l’aprenentatge competencial. En aquest segon article continuem desenvolupant aquesta temàtica.

Saber-ne més

Addicció a les tecnologies i rendiment escolar (col·laboració)

La importància de les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) es fa cada vegada més evident en els diferents àmbits educatius, amb els seus avantatges i inconvenients.

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Competències bàsiques i currículum


Aquesta obra clarifica què signifiquen les competències bàsiques, què aporten de nou al treball docent i què mantenen del vigent fins ara. Presenta les competències bàsiques que s’han determinat des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Vittra


Web de les escoles Vittra de Suècia, amb 25 centres arreu del món.
Saber-ne més

NOTÍCIES

Fes-te Amic d’Edu21!

 
Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana
 

ISSN 1988-544X