Butlletí: 57

L’aula: escenari decisiu (editorial)

La gran assistència en la XVII Tribuna d’Edu21 del passat 17 de novembre s’explica en bona part pel mateix títol que la convocava: com organitzem l’aula? Multidocència i agrupaments mult

Saber-ne més

De l’educació (col·laboració)

Les paraules sempre parlen. Ara bé, no tothom sap escoltar-les. Una manera senzilla d’encetar aquesta sensibilitat rau en l’obertura etimològica. A saber: conèixer aquell primer senyal del qual arrenca qualsevol mot. Avui, després d’uns mesos de curs

Saber-ne més

Què és més? (col·laboració)

L’ésser humà és inquiet per naturalesa. Sempre busca noves respostes enfront les adversitats i desitja superar-se a si mateix. Si l’home sempre “vol anar a més” caldrà que ens preguntem “què és més” per a nosaltres i, alhora, què ens podem permetre c

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya


Anàlisi dels resultats del PISA 2009 relatius a Catalunya, a partir d’alguns temes claus en l’escola del nostre país: excel·lència i fracàs escolar, alumnat desafavorit i resiliència educativa, hàbits lectors i estratègies d’aprenentatge…
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Better Life Index


En paraules de l’OCDE, “hi ha vida més enllà dels freds números del PIB i les estadístiques econòmiques”. L’Índex d’aquest lloc web ens permet fer comparacions entre països, a partir d’onze temes que la OCDE identifica com essencials, entre els que h
Saber-ne més

ISSN 1988-544X