28 novembre 2011
OCDE

Better Life Index

En paraules de l'OCDE, "hi ha vida més enllà dels freds números del PIB i les estadístiques econòmiques". L'Índex d'aquest lloc web ens permet fer comparacions entre països, a partir d'onze temes que la OCDE identifica com essencials, entre els que hi ha l'educació.

http://www.oecdbetterlifeindex.org/