27 novembre 2011
Ferran Ferrer (director), Alba Castejón, José Luis Castel i Adrià Zancajo (Fundació Jaume Bofill)

PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya

Anàlisi dels resultats del PISA 2009 relatius a Catalunya, a partir d'alguns temes claus en l'escola del nostre país: excel·lència i fracàs escolar, alumnat desafavorit i resiliència educativa, hàbits lectors i estratègies d'aprenentatge...

Materials de l'acte de presentació de l'informe.

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=546&submenu=false&SC=P&titol=&autor=&ordenat=&&tags=