Butlletí: 49

Prioritzar la formació (editorial)

En l’actual conjuntura econòmica, on tant es parla de contenció i moderació, quan no directament de retallada o supressió, expressar la necessitat que en educació no només cal mantenir la despesa sinó que resulta estratègicament eficaç augmentar-la p

Saber-ne més

I ara ens sobrepassa la formació professional (col·laboració)

Aquest curs hi ha hagut un creixement significatiu de la demanda de formació professional, en especial en algunes branques on sembla que hi ha més possibilitats de trobar feina. És una sorpresa? No hauria de ser-ho si hagués una planificació mitjanam

Saber-ne més

Educació, formació i recerca: motor estratègic de la Unió Europea (col·laboració)

L’educació, la formació i la recerca esdevenen eixos prioritaris en les polítiques estratègiques de la Unió Europea i responen a una necessitat de crear un segell propi i comú, amb una clara visió de futur, de compromís i de qualitat, fent que esdevi

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

La situació de les matemàtiques a la secundària catalana. Anàlisi de l’estat de l’ensenyament i l’aprenentatge.


Aquesta monografia neix amb la voluntat de fer una radiografia que permeti examinar l’estat de la didàctica de les matemàtiques als centres escolars catalans de secundària. Alhora, s’examinen quins són els aspectes lligats al rendiment en aquesta mat
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Wired Science


Blog dedicat a les darreres novetats científiques editat per wired.com, el portal d’informació sobre l’impacte de les darreres innovacions en la tecnologia, la ciència, l’economia i la cultura vinculat a la revista Wired Magazine.
Saber-ne més

ISSN 1988-544X