Butlletí: 34

La LEC recorreguda (editorial)

Ja hi tornem a ser! Cada vegada que Catalunya intenta fer una passa endavant en el camí d’autogovernar el seu sistema educatiu –i la LEC significa un nou avenç en aquesta direcció– arriba la frenada o, si més no, el brunzit amenaçador que pertorba la

Saber-ne més

Directors de centre, lideratge i competències emocionals (i II) (col·laboració)

A la primera part de l’article érem a punt d’arribar a una segona conclusió. És aquesta: tenint en compte els reptes que tindran els directors i els obstacles amb els quals es trobaran, està clar q

Saber-ne més

Ètica docent (col·laboració)

Un docent, si actua d’acord amb la seva ètica professional, pensa sempre en la finalitat última de la seva professió, té clars els valors de referència i els aplica equilibradament en el seu treball diari convertint en hàbit aquesta manera d’a

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Enneagrama per a docents: una font de coneixement per millorar la pràctica


Des de sempre les persones s’han formulat preguntes sobre qui són i com són. Conèixer la pròpia identitat, conèixer els valors i les creences és el primer pas per desvetllar altres preguntes derivades de les primeres i que, centrant-nos en el món doc
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Centre Promotor d’Aprenentatge Servei


El Centre Promotor d’Aprenentatge Servei és un espai generador d’iniciatives i confluència d’accions encaminades a facilitar i reforçar els projectes d’aprenentatge servei (APS). L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d
Saber-ne més

ISSN 1988-544X