19 octubre 2009

Centre Promotor d’Aprenentatge Servei

El Centre Promotor d'Aprenentatge Servei és un espai generador d'iniciatives i confluència d'accions encaminades a facilitar i reforçar els projectes d'aprenentatge servei (APS). L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

http://www.aprenentatgeservei.cat