Butlletí: 33

Tutoria i coaching (editorial)

A principis del mes de juliol Edu21 organitzà unes jornades d’entrenament intensiu per a docents (coaching) sobre el tema de la tutoria. Des del seu inici Edu21 ha considerat les funcions

Saber-ne més

Educar la fe religiosa avui (col·laboració)

En l’hora present, insistir en la frontera entre creients i no creients és una autèntica fal·làcia. Tothom, sense excepció, és creient. Ara bé, la nostra condició d’éssers històrics (vinguts al món sota coordenades espaciotempora

Saber-ne més

Directors de centre, lideratge i competències emocionals (I) (col·laboració)

Presentem la primera part d’un article que no pretén quedar-se només en reflexió teòrica, sinó que fa propostes concretes per a millorar l’educació del país.

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Qüestions de vida cristiana 234: Economia, crisi, valors


El número 234 de la revista “Qüestions de vida cristiana” publica l’article “El cost de l’excel·lència en l’educació. Consideracions en temps de crisi“, d’Enric Roca, coordinador d’Edu21.
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

NESSE – Network of Experts in Social Sciences of Education and training


Xarxa creada el 2007 amb l’objectiu d’assessorar la Comissió Europea analitzant les polítiques i reformes educatives, a nivell nacional, regional i europeu. També vol contribuir a difondre coneixements dels aspectes socials de l’educació.
Saber-ne més

ISSN 1988-544X