Butlletí: 29

Responsabilitats i confiança entre família i escola (editorial)

Amb el títol de: Relació família i escola. Per una educació compartida Edu21 organitzà el passat 17 d’abril la seva IX Jornada en el Col·legi Episcopal de Lleida. Famílies, educadors i memb

Saber-ne més

Recuperant valors (col·laboració)

Darrerament, i amb motiu de l’estesa crisi financera i econòmica, es parla molt de recuperar valors. Es parla de com cal ajustar-se al moment actual tot fent presents valors força en desús.

Saber-ne més

Jaume Balmes i la pedagogia del sentit comú (i II): Criteri i pedagogia (col·laboració)

Després de presentar en un número anterior Jaume Balmes com a sintetitzador i codificador del “seny”, ara toca referir-nos amb detall a la seva pedagogia. De fet, sembla d’allò més oportú retornar al seu pensament pedagògic, més encara si es té en co

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Estrategias para mejorar el rendimiento académico de los adolescentes


Aquesta obra de Marc Antoni Adell, col·laborador d’Edu21, desenvolupa un model d’integració racional que estudia les corelacions entre els factors essencials que concorren a la predicció i l’assolimen
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Aula Intercultural


Projecte de la Federació d’Ensenyament de la UGT que té com a prioritat avançar en l’educació en pro del respecte i la convivència entre les diferents cultures creant espais lliures de violència i lluitant contra la discriminació per raons econòmique
Saber-ne més

ISSN 1988-544X