11 maig 2009

Aula Intercultural

Projecte de la Federació d'Ensenyament de la UGT que té com a prioritat avançar en l’educació en pro del respecte i la convivència entre les diferents cultures creant espais lliures de violència i lluitant contra la discriminació per raons econòmiques, culturals o de sexe. Ofereix, entre d'altres, eines didàctiques, una biblioteca digital, materials sobre l'aprenentatge de segones llengües, sobre el racisme i la xenofòbia o sobre les Noves Tecnologies de la Informació.

http://www.aulaintercultural.org/sommaire.php3?lang=ca