Butlletí: 28

Envers Bolonya 2020 (editorial)

El passat 31 de març Edu21 organitzà, en el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, la seva IX Tribuna sota el títol: “El desafiament de Bol

Saber-ne més

Jaume Balmes i la pedagogia del sentit comú (I): Balmes, codificador del “seny” (col·laboració)

El proper any es complirà el segon centenari del naixement de Jaume Balmes (1810-1848), un dels filòsofs més importants de la Catalunya contemporània per bé que també un dels més desconeguts, quan no mal interpretat. De fet, el seu pensament ha estat

Saber-ne més

El binomi família-escola (col·laboració)

L’educació integral del nostres fills ve determinada per tres contextos diferenciats: la família, l’entorn social de relació i l’escola. La qualitat d’aquests contextos influenciarà de manera significativa en l’esmentat procés educatiu.

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Els rebels del benestar: claus per a la comunicació amb els nous adolescents


En l’àmbit familiar, els nous adolescents presenten cinc tipus de conflictes bàsics: el baix rendiment acadèmic; la manca de participació en el repartiment de les tasques domèstiques; l’exigència desmesurada d’amplis horaris d’oci; la negociació rela
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Eurydice – The information network on education in Europe


Eurydice disposa d’àmplia informació sobre l’educació a Europa: hi podem trobar, entre d’altres informacions, descripcions detallades de com s’organitzen els sistemes educatius europeus o estudis comparatius diversos aspectes dels sistemes educatius
Saber-ne més

ISSN 1988-544X